Айылдык Кеңеш

Айылдык Кеңештин түзүмү

1.

2.

Дареги

Нарын областы, Нарын району, Миң-Булак  айылы

Почталык индекси

Байланыш телефону

Электрондук дареги

Комментирование запрещено