Айыл Өкмөтү

Айыл Өкмөттүн аппараты

Айыл өкмөтүнүн аты жөнү   —

Дареги

Нарын областы, Нарын району, Миң-Булак  айылы

Почталык индекси

Байланыш телефону

Электрондук дареги

Картасы

Комментирование запрещено