Мин-Булак айыл өкмөтүнүн бюжетинин жыл башында калган калдык акча каражаттарынан акча каражатын бөлүп берүү жөнүндө.

Toktom-shapka

 

Депутаттардын Мин-Булак айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин

XXVII чакырылышынын  кезектүү II сессиясынын   ТОКТОМУ  № 2/2

 21-май  2019- жыл                                                       Куйбышев  айылы

Мин-Булак айыл өкмөтүнүн бюжетинин жыл башында калган калдык акча каражаттарынан акча каражатын бөлүп берүү  жөнүндө.

 Мин-Булак айыл өкмөтүнүн акча каражаттарын бөлүү үчүн айыл өкмөттүн башкы бухгалтери Жумабек уулу Жанболоттун бачндамасын угуп жана талкуулап Депутаттардын Миң-Булак айыл аймагынын айылдык Кенешинин ХХVII чакырылышынын кезексиз VII сессиясы  токтом кылат:

  1. Миң-Булак айыл өкмөтүнүн 1-январь 2019-жылга жыл башынан калган калдык акча каражатынан төмөндөгүдөй статьяларга каралып, жылыштырылып каржыланып берилсин.

1.АУП раздел 701

Статья 2221 –Имараттарды учурдагы оңдоо   — 66000

22211100- имараттарды учурдагы оңдоо   -66000

Статья 2222 –учурдагы чарбалык максаттар үчүн предметтерди жана                 материалдарды сатып алуу    — 50000

22221200 — учурдагы чарбалык максаттар үчүн предметтерди жана                 материалдарды сатып алуу    — 50000

 Статья 3111 –негизги фонддор -1335000

31113320 –жолдорду капиталдык оңдоо  -125000

31113390 –башка курулмаларды капиталдык оңдоо – 1210000 сом

Статья 3112 –Эмеректтер, кенсе камсыз кылуулары жана шаймандары- 115000 сом

31123290 –башка эмерек жана жабдууларды сатып алуу -115000 сом

Жалпы баары АУП: 1566000

2.Китепкана раздел 70821

Статья 2222 –учурдагы чарбалык максаттар үчүн предметтерди жана

                                     материалдарды сатып алуу   — 80000 сом

22221100 –Жабдууларды жана материалдарды сатып алуу    -80000 сом

Статья 3112 — Эмеректтер, кенсе камсыз кылуулары жана шаймандары- 20000 сом

31123230 –Компьютерлердин камсыз кылууларын сатып алуу -20000 сом

Жалпы баары китепкана: 100 000 сом

3.”Сырынбет-Ата” бала бакчасы раздел 70911

Статья 3111 –негизги фонддор  -494200

31112390 –башка имараттарды капиталдык оңдоо -494200 сом

     4.”Жумабек Мамбетаипов” бала бакчасы раздел 70911

                Статья 3111 –негизги фонддор  -40000 сом

31112390 –башка имараттарды капмталдык оңдоо- 40000 сом

5.”Усупов Сырынбет” бала бакчасы раздел 70911

                Статья 3111 –негизги фонддор  -20000 сом

31112390 –башка имараттарды капмталдык оңдоо- 20000 сом

Жалпы баары: 2220200 сом

  1. Бул токтомдкн аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн башчысы К.Усуповго милдеттендирилсин.

 

Төрага:                                                                                                             К. Асанов

____________________________________________________________________________

Жөнөтүлсүн: иш кагазга, айыл өкмөтүнө.

 

 

Добавить комментарий