Мин-Булак айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2020-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө

Toktom-shapka

Депутаттардын Мин-Булак айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин

XXVII чакырылышынын  кезектүү I сессиясынын ТОКТОМУ  № 1/1

 10-февраль   2020- жыл                                                Куйбышев  айылы

Мин-Булак айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана

2020-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө

      Күн тартибиндеги маселе боюнча Мин-Булак айыл  өкмөтүнүн башкы бухгалтери Жумабек уулу Жанболоттун баяндамасын угуп жана талкуулап  Депутаттардын  Мин-Булак  айыл аймагынын айылдык Кенешинин ХХVII чакырылышынын кезектүү  I   сессиясы токтом кылат:

 1. Мин-Булак айыл өкмөтүнүн  2019-жылдагы бюджетинин доходдору 16985,0 мин сомго

расходдору 16876,0 мин сомго бекитилсин.

 1. Айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы кирешелери

Киреше бөлүгү баардыгы : 16985,0 мин сомго бекитилсин.

 

салыктын аттары бекитилген план такталган план аткарылган план отклонен. аткаруу % и
1 подоходный налог упл.налог.агентом 2129,0 2129,0 3450,4 1321,4 162,07%
2 налог на добровол. Патента 161,0 161,0 216,6 55,6 134,53%
3 налог  на  обьяз. Патента 7,0 7,0 10,0 3,0 142,86%
4 налог на нежвиж. Имущества 0,0 0,0 0,8 0,8
5 налог на нежвиж. Имущества 7,9 7,9 7,8 -0,1 98,73%
6 налог на транспортн.  Физ,лиц 351,0 351,0 393,6 42,6 112,14%
7 налог на транспортн.  юр,лиц 5,0 5,0 0,5 -4,5 10,00%
8 зем.налог с физ/лиц 50,5 50,5 68,2 17,7 135,05%
9 зем.налог с  юр./лиц 219,0 219,0 337,2 118,2 153,97%
10 зем.налог не сел/хоз 34,7 34,7 431,8 397,1 1244,38%
11 налог с продаж 24,0 24,0 -0,9 -24,9 -3,75%
12 аренда ФПС 256,0 256,0 394,1 486,1 153,95%
13 Мусор 2,7 2,7 1,4 -1,3 51,85%
14 сбор осущ.деятельности 5,0 5,0
15 жайыт акы 865,3 865,3 908,6 43,3 105,00%
16 спец . Средства 540,0 540,0 484,8 -55,2 89,78%
17 за удерж. лиценции недр. 1720,0 1720,0 2911,6 1191,6 169,28%
18 плата за аренду земель в нас.пунктах 0,0 0,0 65,0 65,0
19 единный налог для субектов малого 8,0 8,0 13,9 5,9 173,75%
20 плата  в местный бюджет от возмещение 0,0 0,0 2,2 2,2
21 прочие налоги и сборы 0,0 0,0 107,80 107,8
  итого: 6381,1 6381,1 9810,4 3777,3 153,74%
  итого без спец.ср. 5841,1 5841,1 9325,6 3832,5
выравнив.грант 5719,4 5719,4 5719,4 0,0 100,00%
Итого 5719,4 5719,4 5719,4 0,0 100,00%
средства передав 791,2 791,2 0,0 100,00%
компенсация льгот населения 664,0 664,0 0,0 100,00%
Итого 0,0 1455,2 1455,2 0,0 100,00%
Всего 12100,5 13555,7 16985,0 3777,3 125,3%

2019 –жылга кирешелер  16985,0 мин сомго бекитилсин.

Чыгаша бөлүгү
раздель жыл башында берилген план такталган план кассалык чыгым факт чыгым откл. +/- касса откл. +/- факт аткаруу % и факт /план
1 Аппарат 6401,7 14592 11035,3 7208,5 -3556,7 -7383,5 49,40%
2 мектеп 3581,3 4173,5 3439 2095,7 -734,5 -2077,8 50,21%
3 маданият баары 712,2 862,2 708,9 662,9 -153,3 -199,3 76,88%
4 жайыт комитети 865,3 865,3 573,8 573,8 -291,5 -291,5 66,31%
  Баары 11560,5 20493 15757 10540,9 -4736 -9952,1 51,44%
5 льгот населения 664,0 664,0 664,0 0 0 100,00%
6 атайын каражат 540,0 540,0 455 436,6 -85 -103,4 80,85%
сред.передав стиул. 416,6 416,6 416,6 0 0 100,00%
  Жалпы баары 12100,5 21697,0 16876,0 11641,5 -4821 -10056 53,65%
  ат.кар. Кошпогондо 11560,5 21157,0 16421,0 11204,9 -4736 -9952,1 52,96%

 

Жергиликтүү  өзүн өзү башкаруу органы
статья жыл башында берилген план такталган план кассалык чыгым факт чыгым откл. +/- касса откл. +/- факт аткаруу % и факт /план
1 Эмгек акы 2111 4038,1 4038,1 4236,6 4231,6 198,5 193,5 104,79%
2 соц фондуга чегеруу 2121 597,1 644,2 626,6 626,6 -17,6 -17,6 97,27%
3 командиров .чыгым 2211 124,2 124,2 124,2 124,2 0 0 100,00%
4 коммуналдык чыгым 2212 52,8 52,8 52,8 60,1 0 7,3 113,83%
5 транспорт чыгымы   2214 118,8 118,8 118,8 118,8 0 0 100,00%
6 расходы на тек. ремонт зданий 80,0 80,0 74,5 74,5 -5,5 -5,5 93,13%
7 расходы на  тек. ремонт сооружений 48,0 48,0 48,0 48,0 0 0 100,00%
8 Прочие расходы связанные с оплатой прочих усл.22154900 631,8 631,8 946,2 946,2 314,4 314,4 149,76%
9 приобретение санитарных услуг 22152100 30,0 0 0
10 расходы на обучение гос.служ.22153100 8,0 0 0
11 праздн.или поздрав .встеч 22154100 300,4 300,4 300,4 300,4 0 0 100,00%
12 приобретение оборудование 22221100 13,0 0 0
13 Плата за электро энергию 134,5 134,5 114,2 114,2 -20,3 -20,3 84,91%
14 приобр.комп оборудования 31123230 200,0 197,5 -2,5 -200 0,00%
15 приобр офисн.оборуд 31123290 182,3 182,3 0 -182,3 0,00%
16 приобретение прочие мебели 31113290 264,7 264,7 0 -264,7 0,00%
17 механизмы и приозв. Оборудование 31122290 410,3 410,3 0 -410,3 0,00%
18 приобретение строительств мостов  31113230 200,0 180,5 -19,5 -200 0,00%
19 кап.ремон дорог 31113320 101,5 101,5 101,5 0 0 100,00%
20 кап. Ремонт прочих зданий 31113390 3000,0 2631,6 237,4 -2762,6 7,91%
21 приобретение культивир. 31131292 199,6 199,6 -199,6 0,00%
    6401,7 14592,0 11035,3 7208,5 447,5 -3747,7 49,40%
  атайын каражат             #ДЕЛ/0!
    6401,7 14592,0 11035,3 7208,5 447,5 -3747,7 49,40%
Бала бакчалар
статья жыл башында берилген план такталган план кассалык чыгым факт чыгым откл. +/- касса откл. +/- факт аткаруу % и факт /план
1 командировкалык чыгымга 2211 51,0 51,0 51,0 51,0 0,0 0,0 100,00%
2 коммуналдык чыгым 2212 27,0 27,0 27,0 18,0 0,0 -9,0 66,67%
3 Прочие расходы связанные с оплатой прочих усл.22154900 7,2 7,2 7,1 7,1 -0,1 -0,1 98,61%
4 питания 540,0 540,0 436,8 436,6 -103,2 -103,4 80,85%
5 тек ремонт 51,0 51,0 43,7 43,7 -7,3 -7,3 85,69%
приобретение оборудование 22221100 27,4 27,4 27,4 0,0 -27,4 0,00%
6 прочие расходы 22221200 63,0 63,0 62,2 62,2 -0,8 -0,8 98,73%
7 Плата за электро энергию 170,6 170,6 146,3 146,3 -24,3 -24,3 85,76%
8 медикамент 10,5 10,5 10,5 10,5 0,0 0,0 100,00%
9 кап.ремонт 73,9 666,1 590,4   -75,7 -666,1 0,00%
10 уголь 152,5 152,5 130,7 128,8 -21,8 -23,7 84,46%
11 приобретение ковров и прочие мебели 141,4 141,4 141,4 0,0 -141,4
12 копьютерн. Оробудов. 31123230 49,9 49,9 49,9 0,0 -49,9 0,00%
 13 офисн. Оборудование 31123220 116,8 116,8 116,8 0,0 -116,8 0,00%
 14 прочих сооружений 120,0 120,0 120,0 0,0 -120,0 0,00%
 15 баары: 1602,2 2194,4 1961,2 904,2 -233,2 -1290,2 41,20%
16 атайын каражат 540,0 540,0 455 436,2 -85,0 -103,8 80,78%
ж.баары 2142,2 2734,4 2416,2 1340,4 -318,2 -1394,0 49,02%

Билим берүү

статья жыл башында берилген план такталган план кассалык чыгым факт чыгым откл. +/- касса откл. +/- факт аткаруу % и факт /план
1 Эмгек акы 2111 0 0,0 #ДЕЛ/0!
2 соц фондуга чегеруу 2121 0 0,0 #ДЕЛ/0!
3 командиров .чыгым 2211 0 0,0 #ДЕЛ/0!
4 коммуналдык чыгым 2212 37,8 37,8 29,7 19,2 -8,1 -18,6 50,79%
5 проие приобр.для тек.хоз. Целей 22121200 0 0,0 #ДЕЛ/0!
6 расходы на тек. ремонт зданий 0 0,0 #ДЕЛ/0!
7 уголь 739,7 739,7 498,5 520,6 -241,2 -219,1 70,38%
8 Плата за электро энергию 721,6 721,6 651,7 651,7 -69,9 -69,9 90,31%
9 уголь 0 0,0 #ДЕЛ/0!
10 кап ремонт 480,0 480,0 298,0 -182 -480,0 0,00%
  баары: 1979,1 1979,1 1477,9 1191,5 -501,2 -787,6 60,20%

 

Маданият
статья жыл башында берилген план такталган план кассалык чыгым факт чыгым откл. +/- касса откл. +/- факт аткаруу % и факт /план
1 Эмгек акы 2111 592,7 592,7 502,3 502,3 -90,4 -90,4 84,75%
2 соц фондуга чегеруу 2121 91,3 91,3 80,3 80,3 -11 -11,0 87,95%
3 командиров .чыгым 2211 17,3 17,3 17,3 17,3 0 0,0 100,00%
4 коммуналдык чыгым 2212 0 0,0 #ДЕЛ/0!
5 проие приобр.для тек.хоз. Целей 22121200 3,9 23,0 23,0 23,0 0 0,0 100,00%
6 расходы на тек. ремонт зданий 33,0 33,0 33,0 0 0,0 100,00%
7 уголь 4,0 4,0 4,0 -4 0,0 100,00%
8 Плата за электро энергию 3,0 3,0 3,0 3,0 0 0,0 100,00%
9 уголь 0 0,0 #ДЕЛ/0!
10 Прочие расходы связанные с оплатой прочих усл. 0 0,0 #ДЕЛ/0!
11 приобр.офисн. оборудования 31123220 30,9 -30,9 -30,9 0,00%
12 приобретение прочей мебели 31123290 17,0 -17 -17,0 0,00%
13 приобретение инструментов 31123250 50,0 50,0 0 -50,0 0,00%
  баары: 712,2 862,2 708,9 662,9 -153,3 -199,3 76,88%
жайыт комитети
статья жыл башында берилген план такталган план кассалык чыгым факт чыгым откл. +/- касса откл. +/- факт аткаруу % и факт /план
1 Прочие расходы связанные с оплатой прочих усл. 865,3 865,3 573,8 573,8 -291,5 -291,5 66,31%
  баары: 865,3 865,3 573,8 573,8 -291,5 -291,5 66,31%

 

Чыгыша бөлүгү атайын каражатты кошкондо 16876,0 мин сомго канаттандырарлык деп табылсын

 1. Айыл өкмөтүнүн 2020-жылга кирешелери (мин .сом  менен )
Доходдун туру Белгиленген сумма (мин.сом) Эскертуу
1 Подоходный налогтон 2795,0
2 Ыктыярдуу патент салыгынан 164,0
3 милдетту патент салыгынан 9,5
4 Кыймылсыз мулкко салынуучу салык 7,9
5 Транспорт салыгы 5,0
6 Транспорт салыгы  юр.жак 410,0
7 Жер салыгы  физикалык жактан 53,5
8 Жер салыгы  юридикалык  жактан 261,0
9 Айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы 167,7
10 Соода кылуудан тушуучу салык 14,0
11 Аренда ФПС 256,0
12 лицензиялоодон 2920,0
13 бирдиктуу салык жеке ишкерлерден 58,0
14 Тазалык жыйымдан 2,7
15 жайыт акысынан 865,3
16 жерди арендалоо 6,0
  баары 7995,6
15 Тендештирилген грант 7227,8
  баары 7227,8
  Кирешелер жалпы баары  (бюджет) 15223,4
16 Атайын каражаттан 488,0
  Кирешелер атайын каражатты кошкондо 15711,4

 

Жалпы гранттар:  7227,8 мин сом белгиленип ,айыл өкмөтү боюнча жалпы кирешелери 15711,4 мин сомго  бекитилсин.

 1. Жайыт акысынан түшкөн 865,3 мин сом 100% ОПП ны кармоого жана жайыт инфраструктурасын жакшыртуу үчүн жумшалсын ,налогу 105,9 мин сомго бекитилсин жана налогу менен кошо өндүрүү жагы жайыт комитетинин төрагасы С.Ашыралиевке милдеттендирилсин.
 2. Тазалык жыйымдан 540 түтүнгө 5 сомдон  жалпы 2,7 мин сомго бекитилсин. Өндүрүү жагы салык адиси Н.Сандиевке милдеттендирилсин.
 3. Балдар бакчасындагы ата энелердин взносунан ар бир балага 400 сомдон бекитилсин жана түшкөн акча каражаты балдардын тамак ашына жумшалсын.

Чыгаша бөлүгү

статья наименование АУП жайыт комитети культура м.и. мектеп м.и. дет.сад м.и. 2020-жылга керектулуучу сумма
китепкана клуб А.Т. Т.Б Ж.О. У.С С.А Ж.М
       
2111 зар.плата 4185,7   682,3 365,0 317,3 0,0       0,0 4868,0
2121 соц.фонд 618,9   117,7 63,0 54,7 0,0       0,0 736,6
2211 командиров.расход 160,0   22,0 11,0 11,0 0,0       60,0 20,0 20,0 20,0 242,0
22122100 телефон     0,0 0,0       0,0 0,0
22122900 интернет 44,0   0,0 32,4 10,8 10,8 10,8 32,4 10,8 10,8 10,8 108,8
2214 транспортные расходы 118,8   0,0 0,0       0,0 118,8
22154900 прочий услуга 873,9 865,3 6,0 6,0 0,0       7,2 2,4 2,4 2,4 1752,4
22152100 мусор 50,0   0,0           50,0
22154100 поздрав.расходы 300,4   100,0 100,0           400,4
2218 питание     0,0 0,0       486,0 162,0 162,0 162,0 486,0
22211100 тек.ремонт 50,0   25,0 10,0 15,0 0,0       80,0 25,0 30,0 25,0 155,0
22211200 ремонт сооружений 56,9   0,0 0,0       0,0 56,9
22221100 приобретение оборуд.     0,0 0,0       0,0 0,0
22221200 прочий расх. 150,0   25,0 10,0 15,0 0,0       90,0 30,0 30,0 30,0 265,0
22241100 приобр. Уголь     9,8 9,8 739,7 235,9 455,0 48,8 159,9 32,5 75,4 52,0 909,4
2232 эл.энергия 134,5   3,0 3,0 721,6 332,7 175,6 213,3 170,6 95,3 25,1 50,2 1029,7
31123230 компьт.оборудов.     20,0 20,0 0,0       0,0 20,0
31123220 приобр.офисн.оборудование     80,0 80,0 0,0       0,0 80,0
31123290 приобретение прочей мебели 92,0   0,0 0,0       40,0 20,0 20,0 132,0
31112290 башка имараттарды алуу жана куруу                  
31112390 кап.ремонт 2221,9   0,0 675,5 108,0 324,0 243,5 900,0 100,0 550,0 250,0 3797,4
2217 медикамент 0,0 0,0 15,0 5,0 5,0 5,0 15,0
  итого 9057,0 865,3 1090,8 574,8 516,0 2169,2 687,4 965,4 516,4 2041,1 483,0 930,7 627,4 15223,4
атайын каражат     488,0 168,0 160,0 160,0 488,0
  ж.баары 9057,0 865,3 1090,8 574,8 516,0 2169,2 687,4 965,4 516,4 2529,1 651,0 1090,7 787,4 15711,4

 

 1. Айылдык Кеңештин төраганын эмгек акысы бир жылга — 4727 сом, соц.фогндго чегерүү 815 сом

 

Айыл өкмөтүнүн  чыгаша бөлүгү      15711,4  мин сомго бекитилсин.

         16,0 штат бирдиги —  АУП,         4,0- библиотека,        клуб- 4,0 штат бирдиги бекитилсин.

 1. Эмгек акыга – 4868,0 мин сом,
 2. Соц.фондуга чегерүү- 736,6 мин сом,
 3. Командировкалык чыгымга – 242,0 мин сом,
 4. Коммуналдык чыгымга – 108,8 мин сом,
 5. Кызмат көрсөтүү чыгымына -1752,4 мин сом,
 6. Тазалыкка ( мусор чыгарууга) -50 мин сом,
 7. Транспорт чыгымына – 118,8 мин,сом,
 8. Майрам күндөргө белектерге -400,4 мин сом
 9. Медикамент – 15,0 мин сом,
 10. Балдардын тамак ашына -486,0 мин сом,
 11. Учурдагы ремонт иштерине -155,0 мин сом.
 12. Курулмаларды ондоого – 56,9 сом,
 13. Эмеректерди сатып алууга – 0 мин сом,
 14. Башка чыгымдарга – 265,0 мин сом,
 15. Көмүр сатып алууга -909,4 мин сом,
 16. Эл.энергияга -1029,7 мин сом,
 17. Капиталдык ремонтко — 3797,4 мин сом,
 18. Комьютер сатып алууга – 20,0 мин сом,
 19. Офистик эмеректерди сатып алууга -80,0 мин сом,
 20. Башка эмеректерди сатып алууга – 132,0 мин сом,

Баары:  15223,4 мин сом

Атайын каражат -488,0 мин сом

Жалпы баары : 15711,4 мин сом

 1. Мин-Булак айыл өкмөтүнүн 2021-2022-жылдарына жергиликтүү бюджетинин негизги көрсөткүчтөрү

Болжол менен  төмоөдөгүдөй жактырлсын.

а) 2021-жылга кирешелери болжол менен – 16070,8 мин сом, чыгаша бөлүгү -16070,8 мин сом,

б) 2022-жылга кирешелери болжол менен – 16324,1 мин сом, чыгаша бөлүгү -16324,1 мин сом

 1. Бул токтомдун аткаруу жагы айыл өкмөтүнун финансы экономика бөлүмүнун башчысы

Жумабек уулу    Жанболотко            милдеттендирилсин.

 

                        Төрага:                                                                                                                          Р.Жумамудунов

 

Добавить комментарий